Bez kategoriimięsień gruszkowaty

Zespół mięśnia gruszkowatego, a ból pośladka

 

Czy ból pośladka bierze się od mięśnia gruszkowatego?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie warto przypomnieć sobie kilka informacji o tym mięśniu. Mięsień gruszkowaty ciągnie się od kości krzyżowej do stawu biodrowego, a dokładniej do krętarza większego kości udowej. Faktem jest również to, że pod mięśniem gruszkowatym znajduje się nerw kulszowy.
Sugeruje to, że zwiększona sztywność mięśnia gruszkowatego może przyczyniać się do bólu pośladka oraz promieniowania do całej kończyny dolnej po stronie tylnej.

mięsień gruszkowaty

Jakie są typowe objawy zespołu mięśnia gruszkowatego?

Jeżeli pacjent zgłasza się do nas z bólem pośladka w wyniku kompresji nerwu kulszowego to typowymi objawami będą mrowienie, piekący ból czy utrata czucia lub siły mięśniowej. Jednakże takie objawy są również w przypadku ostrego stanu dyskowo – korzeniowego czy stenozy kanału
kręgowego (zwężania kanału kręgowego). Warto również zauważyć, że na przebiegu nerwu kulszowego znajduje się więcej struktur anatomicznych, które potencjalnie mogą uciskać ten nerw. Jeżeli testy prowokacyjne takie jak: slump test, czy SLR są dodatnie, a testy na kompresję mięśnia
gruszkowatego ujemne to mamy do czynienia  z uciskiem na korzeń nerwowy, a nie z zespołem mięśnia gruszkowatego!

Jakie są inne przyczyny bólu pośladka?

Jeżeli ból, który znajduje się w pośladku nie jest pochodzenia korzeniowego to warto zastanowić się nad kolejnymi strukturami, które mogą dawać objawy bólowe. Jedną z przyczyn są głębokie rotatory stawu biodrowego. Głównie chodzi tutaj o mięśnie: bliźniaczy górny i dolny, zasłaniacz zewnętrzny i wewnętrzny, gruszkowaty i czworoboczny uda. Te mięśnie są rotatorami zewnętrznymi stawu biodrowego. Gdy mięsień jest niewydolny, a zostanie nałożona na niego siła, która przekracza jego możliwości to będzie dochodziło do maksymalnego napięcia tych mięśni. Ciągłe napięcie tkanki
powoduje jej przeciążenie i będzie objawiało się bólem.

ból pośladka

Jak zapobiegać bólowi w okolicy pośladka?

Na pierwszym miejscu jest ruch. Tak jak zostało wspomniane w akapicie wyżej nasze mięśnie potrzebują się kurczyć i rozkurczać przez co będą budować swoją siłę i wydolność. Staraj się unikać tych samych pozycji, stania na jednej nodze oraz pamiętaj o wzmacnianiu i rozciąganiu mięśni. Jeżeli ból Ci dłużej dokucza to warto wykonać diagnostykę i zgłosić się do fizjoterapeuty! Wizyta u fizjotepapeuty pozwoli ocenić zakresy ruchomości oraz siłę mięśniową. Po dokładnym badaniu jeśli będzie taka potrzeba fizjoterapeuta wdroży odpowiednią fizjoterapię, terapię manualna lub ćwiczenia do domu.

 

Przykładowe ćwiczenia i mobilizacje w przypadku ograniczonych zakresów ruchomości w biodrach:

 

Masz problem z bólem pośladka lub inny ból z którym nie możesz sobie poradzić ? Zapraszamy na konsultacje i fizjoterapie do naszych gabinetów w Warszawie i Wrocławiu.