Fizjoterapeuta Terapia Manualna Wrocław Warszawa

Ortopedyczna Terapia Manualna według Kaltenborna i Evjentha

Ortopedyczna Terapia Manualna jest specjalistyczną dziedziną fizjoterapii stosowaną w leczeniu dysfunkcji układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, która opiera się na wiedzy klinicznej i zastosowaniu wysko-wyspecjalizowanego podejścia terapeutycznego z udziałem technik manualnych i ćwiczeń terapeutycznych. Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha opiera się na kompleksowej analizie biomechanicznej i funkcjonalnej stanu pacjenta. Schemat badania pacjenta jest bardzo szczegółowy i pozwala na postawienie wstępnej diagnozy, którą potwierdza się lub zmienia na podstawie dalszego testowania pacjenta – dzięki temu dobierana jest odpowiednia forma leczenia. Leczeniu poddawane są nie tylko elementy bierne stawu, ale także czynne – mięśnie, nerwy, kości.

Technikami terapeutycznymi wykorzystywanymi w metodzie Kaltenborna i Evjentha są:

  • masaż poprzeczny, funkcyjny, rozciąganie mięśni – terapia tkanek miękkich,
  • mobilizacja (trakcyjna lub ślizgowa), manipulacja – ograniczenie zakresu ruchu\w stawie (hypomobilność),
  • neuromobilizacja ślizgowa lub napięciowa – przywrócenie prawidłowej ruchomości nerwów.

Integralną częścią terapii jest profilaktyka pacjenta, czyli czas w którym pacjent sam musi zadbać o utrzymanie rezultatów terapii. Składają się na to ćwiczenia, które pacjent wykonuje sam w domu/pracy.

Potrzebujesz naszej pomocy? Umów się na wizytę!
Gabinet WrocławGabinet Warszawa