BlogKręgozmyk

Czym jest kręgozmyk?

Kręgozmyk zachodzi w sytuacji, kiedy część jednego kręgu lub jego całość przemieszcza się do przodu, w stosunku do innego kręgu. Bardzo często to schorzenie występuje z obustronnym złamaniem łuku kręgu, do którego dochodzi we wczesnym dzieciństwie.

U kogo powstaje?

Zazwyczaj występuje u dzieci pomiędzy 9 a 14 rokiem życia. U osób młodych kręgozmyk jest wynikiem kręgoszczeliny. Jej pojawienie wiąże się z pojawieniem większych zakresów ruchu – w szczególności ruchu wyprostu odcinka lędźwiowego. Brak ustabilizowania kręgoszczeliny jest przyczyną powstania kręgozmyku.

 

Jakie są objawy kręgozmyku?

W zależności od stopnia kręgozmyku objawy będą się różnić. Klasyfikacja zsunięcia się kręgów jest zależna od procentowej ilości przesunięcia się jednego kręgu względem drugiego. 

Zsunięcie się do:

  • 25% kręgu to jest I stopień,
  • II stopień 26-50%, I
  • II stopień 51-75%
  • IV stopień 76-100%.

W przypadku całego ześlizgnięcia się kręgu mówimy o spontyloptozie.

Kręgozmyk I stopnia zazwyczaj nie daje objawów bólowych, natomiast pacjenci posiadający kręgozmyk II lub wyższego stopnia będą zgłaszać dolegliwości bólowe dolnej części kręgosłupa. Cechą charakterystyczną jest ciągły, regularny ból, który narasta podczas wykonywania ruchu przeprostu kręgosłupa lędźwiowego. 

W badaniu palpacyjnym stwierdza się obecność zagłębienia, które odpowiada przesunięciu kręgu.

Jak zdiagnozować kręgozmyk?

W przypadku objawów neurologicznych tj zaburzenia czucia w obrębie kończyny dolnej, utrata siły mięśniowej czy ostry ból promieniujący do nogi warto wykonać badanie rezonansu magnetycznego. Natomiast jeżeli objawy są miejscowe, ból zwiększa się po wysiłku to warto wykonać badanie tomografii komputerowej lub RTG.

Kręgozmyk RTG

Jak leczyć kręgozmyk?

W przypadku kręgozmyku I i II stopnia w pierwszym etapie powinno się zaprzestać wykonywanie tych aktywności, które nasilają ból. Nie jest to skorelowane z całkowitym brakiem aktywności ruchowej. Warto wprowadzić ćwiczenia stabilizacyjne na kompleks biodrowo – lędźwiowy, aktywacje mięśni brzucha, ćwiczenia mobilizujące na staw biodrowy czy ćwiczenia rozciągające grupę kulszowo – goleniową. W niektórych przypadkach warto zastosować gorset, który będzie ograniczał ruchomość w odcinku lędźwiowym. 

W przypadku III i IV stopnia kręgozmyku warto wykonać operację, która polega na stabilizacji danego kompleksu. Klasyfikacja operacyjna nie jest związana tylko ze stopniem kręgozmyku ale również z objawami tj. chromanie neurogenne lub ciągły ból promieniujący do nogi, który utrudnia życie codzienne.