Czy wiesz że?...

Ból i dyskomfort czasowy jest często nieodłączna częścią terapii