Czy wiesz że?...

Triada O’Donoghue’a to uraz więzadła krzyżowego przedniego, pobocznego piszczelowego oraz łąkotki przyśrodkowej w tym samym momencie – nieciekawie 🙁