Czy wiesz że?...

Więzadła do pełnej regeneracji po urazie potrzebują
nawet powyżej 12 miesięcy.
Jak wykazały badania, po roku czasu ich wytrzymałość może
osiągać tylko od 70% do 80%