1. Gabinet FizjoterapiaHD wpisany jest do Rejestru Krajowej Izby Fizjoterapeutów. FizjoterapiaHD świadczy usługi fizjoterapii i masażu, nie świadczy zabiegów w ramach NFZ.
 2. Pacjent umawia się na wizytę telefonicznie pod numerem +48602364305 Warszawa i +48660406564 Wrocław lub przez portale internetowe: znanylekarz.pl, booksy.pl.
 3. Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00 z wyłączeniem świąt oraz zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych godzin.
 4. Pacjent korzystający z FizjoterpiaHD rozpoczyna zabiegi od konsultacji lub wizyty diagnostycznej u magistra fizjoterapii, który decyduje o realizowanych zabiegach.
 5. Pacjent powinien dostarczyć na umówioną wizytę posiadaną aktualną dokumentację diagnostyczną (RTG, MRI, TK, USG i inne) dotyczącą problemu, jeżeli taka istnieje. Niezbędne jest również poinformowanie fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług tylko pod obecność rodziców/opiekuna.
 7. Pacjent przychodzi z 5 minutowym wyprzedzeniem w celu przygotowania się do wizyty.
 8. Na zabiegi rehabilitacyjne pacjent przygotowuje się poprzez przebranie w odpowiedni strój sportowy.
 9. FizjoterpiaHD nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w poczekalni.
 10. Odwołanie wizyty możliwe jest z 24 godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie, sms lub przez portale internetowe.
 11. W przypadku nieodwołania lub odwołania ale ze zbyt krótkim wyprzedzeniem umówionego terminu Pacjent ponosi 100 % kosztu wizyty o którego niezwłoczne uregulowanie zostanie poproszony.

12.W FizjoterapiaHD akceptowane są wpłaty zarówno gotówkowe jak i kartą płatniczą.

 1. Pacjent reguluje należność pod koniec odbytej wizyty wg cennika dostępnego na stronie www.fizoterpiahd.pl lub na portalu internetowym.
 2. Ustalona godzina jest godziną rozpoczęcia.
 3. W przypadku spóźnienia z winy Pacjenta, wizyta zostanie wykonana według cennika i skrócona o czas spóźnienia.
 4. Bon upominkowy ma ważność przez 6 miesiąc od momentu zakupu, po tym czasie nie może być zrealizowany i nie podlega zwrotowi pieniędzy.
 5. Zwrot pieniędzy za wykupiony i w pełni niewykorzystany bon podarunkowy przysługuje tylko osobie, która osobiście dokonała zakupu bonu. Zwrot pieniędzy za taki bon przysługuje do 5 dni roboczych od dnia wykupienia bonu przez osobę obdarowującą, Osoba obdarowana nie ma możliwości odbioru pieniędzy za bon.
 6. FizjoterapiaHD zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zabiegu klientom z aktywnymi infekcjami (silne przeziębienie, grypa, inne s tany zapalne) bądź nieprzestrzegających zasad higieny osobistej . Nie obsługujemy osób nietrzeźwych.
 7. Pacjent decydując się na wizytę akceptuje regulamin gabinetu oraz akceptuje przepisy RODO.
 8. Gabinet zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie